Sveriges 7 medicinska fakulteter överens om obligatorisk kurs i forskningsetik

2021-09-16

De sju medicinska fakulteterna i Sverige har kommit överens om att deras personal ska gå en kurs i forskningsetik. Alla forskande och undervisande nyanställda vid vetenskapsområdet medicin och farmaci som anställs i minst ett år ska gå en kurs i forskningsetik under sitt första anställningsår. 

Professorer, universitetslektorer och forskare vid vetenskapsområdet medicin och farmaci kommer att erbjudas kursen. Så även den som ska vara huvudhandledare åt en doktorand för första gången. Och till personal på Akademiska sjukhusets Centrum för klinisk forskning, lärare och forskare verksamma inom ett annat verksamhetsområde vid Uppsala universitet och även för personer som inte är nyanställda.

Kursmaterialet har tagits fram av Stefan Eriksson och Sonja Bjelobaba, båda verksamma vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik inom projektet Utveckling av utbildningar i forskningsetik som drevs på rektors uppdrag under 2020. Projektet plockade fram kursmoduler riktade till doktorander, studenter, handledare, chefer och administrativ personal vid Uppsala universitet. Med hjälp av en innovativ pedagogisk modell som förenar webbaserad undervisning med interaktiva moment där läraktiviteter och seminarier kombineras.

”Vi har tagit fram en flexibel modell som bygger på ämnesgemensamma moduler och ämnesspecifika kursinslag. Vi har tagit fram en serie moduler som vi vidareutvecklar och uppdaterar löpande. De kan användas både på grundläggande- och fördjupningsnivå och för handledarutbildning. Men även för olika behovsstyrda och skräddarsydda kurser, eller som inslag på institutionsdagar eller forskargruppsmöten. Vårt mål har varit att ta fram moduler som kan kombineras utifrån behov och inriktning. Så att de blir så användbara som möjligt,” säger Sonja Bjelobaba, forskare och pedagogisk utvecklare inom projektet, samt kontaktperson för den nya obligatoriska kursen i forskningsetik.

Anna Holm

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10