Niklas Juth tillträder ny lärostolsprofessur i medicinsk etik inrättad av Uppsala universitet & Region Uppsala

2021-12-06

Hälso- och sjukvården hanterar etiska dilemman på daglig basis. Både i relation till diagnos och behandling av patienter, men också frågor som rör sjukvårdens organisation och tillgång till vård. Medicinsk etik är ett prioriterat område för Uppsala universitet och Region Uppsala, som tillsammans inrättar en lärostolsprofessur i medicinsk etik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Den nya professorn kommer också att vara verksam vid Centrum för forsknings- & bioetik. Den 1 februari 2022 tillträder Niklas Juth tjänsten, där han i samarbete med regionen och den Medicinska fakulteten kommer att utveckla arbetet med medicinetiska frågor.

Niklas Juth, foto Stefan Zimmerman
Niklas Juth, ny Professor i medicink etik. Foto Stefan Zimmerman

Niklas Juth kommer närmast från Karolinska Institutet där han är universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Hans forskning handlar om de etiska frågor som uppstår i mötet mellan politisk filosofi och medicinsk etik. Särskilt frågor som rör människors autonomi och rättvisa inom hälso- och sjukvården. De senaste åren har hans forskning haft fokus på tvångsvård inom både psykiatrisk och somatisk vård och prioriteringar, bland annat i relation till läkemedel för sällsynta diagnoser. Han har även arbetat med frågor som rör vård i livet slutskede och screening.

Medicinsk etik är del av ett bredare fokus på etiska frågor inom hälso- och sjukvården hos Centrum för forsknings- & bioetik och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, där Anna T. Höglund nyligen befordrats till professor i vårdetik.

Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10