Anna T. Höglund ny professor i vårdetik

2021-12-01

Den asymmetriska relationen mellan patienter och personal i hälso- och sjukvården är fylld av etiska dilemman. Något som sätter vårdetiken i fokus. Den 1 december 2021 befordras Anna T. Höglund till professor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Med det stärks vår också vår profil kring klinisk etik!

Anna T. Höglund
Anna T. Höglund, ny professor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Foto: Josepine Fernow

Anna T. Höglund har i många år arbetat med frågan om etisk kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal, moralisk stress och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Hon har också publicerat mycket om genus och etik i sin tidigare roll som lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Något som ger en bredare genomlysning av de etiska dilemman som uppstår i relationen mellan patient och vårdpersonal, samt mellan olika professioner inom vården.

Josepine Fernow

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10