Empirisk etik ska utforska acceptans för AI i hälso- och sjukvården

2022-02-17

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen. Att upptäcka den tidigt är nyckeln för framfångsrik behandling. Forskare utforskar nu hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att tolka mammografibilder. Som en del av det nylanserade projektet AICare kommer Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik att använda sig av empirisk forskning för att stötta den etiska diskussionen om att använda AI-baserade verktyg inom hälso- och sjukvården.  

AICare finansieras av WASP-HS. Projektet leds av Ana Nordberg vid Lunds universitet, med stöd från kollegorna Jennifer Viberg Johansson och Santa Slokenberga, båda verksamma vid Uppsala universitet. Projektets syfte är att plocka fram rekommendationer för hur man kan se till att patientsäkerheten skyddas i en tid när självlärande algoritmer allt oftare for tillgång till stora mängder hälsodata. Det tar en närmare titt på de juridiska ramverk som styr den svenska hälso- och sjukvården och acceptansen för att släppa in AI-baserade verktyg på den arenan.

AICare-projektet samarbetar med Karolinska Institutets projekt ScreenTrust CAD vars syfte är att förbättra diagnostiska verktyg för att förbättra chanserna för tidig upptäckt av bröstcancer med hjälp av bildbaserad AI. Tillsammans med KTH och Capio S:t Göran Hospital utforskar de hur AI kan användas för att förbättra och stötta tolkningen av mammografibilder.

”Vi kommer att utforska hur radiologerna själva upplever och uppfattar det här sättet att jobba på. Och vi kommer att fråga kvinnor hur de känner inför att deras mammografibilder används för att träna och utveckla artificiell intelligence. Det är en evigt aktuell etisk fråga projektet lyfter, avvägningen mellan bättre hälsa och minskad integritet. Vår preferensstudie kommer att ge insikt i hur kvinnor väger dessa två värden mot varandra, och vårt kvalitativa arbete kommer att fånga radiologernas perspektiv på den här nya utvecklingen,” säger Jennifer Viberg Johansson, forskare vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik. 

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10