Neuroetiken kan ge svar på frågor om etik och reglering av artificiell intelligens

2022-02-21

Forskningsfältet kring artificiell intelligens växer stadigt. Precis om antalet riktlinjer som ges ut för att hantera de etiska frågor som uppstår i design, utveckling och användning av AI-applikationer. I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Neuroethics föreslår Michele Farisco, Kathinka Evers och Arleen Salles att en del av de tillämpade etiska frågor som täcks av dessa riktlinjer måste utvärderas med hjälp av begreppsanalys, ett område där neuroetiken kan ge verktyg för att hantera en del av de praktiska utmaningarna kring artificiell intelligens.

Vill du veta mer? Läs gärna om artikeln på Human Brain Project-bloggen Ethics Dialogues. Artikeln är publicerad Open Access och finns att ladda ner från tidskriftens hemsida: 

Farisco M, Evers K, & Salles A, On the Contribution of Neuroethics to the Ethics and Regulation of Artificial Intelligence, Neuroethics, 2022:15;4. DOI: 10.1007/s12152-022-09484-0

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10