Vi som arbetar här

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder. Här hittar du bland annat etiker, filosofer, jurister, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, folkhälsovetentare, genetiker och fler!

Ledning

 • Stefan Eriksson, Föreståndare, Docent i forskningsetik, Lektor i forskningsetik
 • Anna T. Höglund, Forskargruppsledare, Docent i etik, Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning
 • Sonja Bjelobaba, Project manager, pedagogical development
 • Josepine Fernow, Koordinator
 • Anna Holm, Kommunikatör
 • Camilla Östergren, Juridisk projektsamordnare

forskare och Lektorer

Flera av våra forskare och doktorander deltar mycket i undervisningen. Vi har också en grupp  lektorer som ansvarar för etikutbildningen på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och molekylär bioteknologi:

Ta reda på vem som undervisar

doktorander & forskningsassistenter

 • Mirko Ancillotti, MA filosofi, Doktorand
 • Solveig Fenet-Chantereau, MA, Forskningsassistent
 • Åsa Grauman, MSc, Doktorand
 • Sofia Lavén, Läkare, Doktorand
 • Karl Sallin, Läkare, Doktorand
 • Karin Schölin Bywall, MSc, Doktorand

Associerade

 • Sonja Bjelobaba, Fil dr
 • Tove Godskesen, Fil dr i medicinsk vetenskap
 • Amal Matar, Fil dr i medicinsk vetenskap
 • Jane Reichel, Professor i förvaltningsrätt
 • Jorien Veldwijk, Fil dr riskekonomi

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik

Delar av Centrum för forsknings- & bioetik