Adam Ehlert

Adam Ehlert är doktorand vid CRB. Hans forskningsprojekt undersöker prioriteringar inom sjukvård med fokus på allvarlighet som ett prioriteringskriterium. Han är intresserad av huruvida för tidig död bidrar till allvarlighet, huruvida allvarlighet bör förstås i subjektiva eller objektiva termer, och huruvida vi bör tillåta interpersonell aggregering av allvarlighet. Ehlert undersöker också hur sjukvårdspersonal förhåller sig till begreppet allvarlighet. Projektets mål är att bidra till en mer normativt robust idé av allvarlighet som ett prioriteringskriterium inom sjukvård.

Ehlert har en kandidat- och masterexamen i praktisk filosofi från Uppsala universitet, samt en kandidatexamen i lingvistik. Han har erfarenhet av bioetik, dödens filosofi, personlig identitet och idrottsfilosofi. Han strävar efter att använda sin bakgrund inom analytisk filosofi för att vidare sammanfläta analytisk filosofi och klinisk etik.

Han är en del av forskningsprojektet Just Severity, som finansieras av Vetenskapsrådet. Forskningsteamet vid Just Severity är tvärvetenskapligt (etik, ekonomi, juridik) och har stor erfarenhet av att bidra till det akademiska fältet gällande prioriteringar. Just Severity och Ehlert samarbetar också nära med ett systerprojekt i Norge (SEVPRI).

E-post: adam.ehlert@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14