Amal Matar

Amal Matar

Amal Matar

Associerad forskare

Amal Matar är forskare hos CRB. Hennes forskningsintressen är bland annat sämhälleliga och etiska aspekter av ny genomisk- och reproduktionsteknologi med fokus på avnämares perspektiv och de bredare samhälleliga följderna som följer med tekniken. Hon har tidigare forskat om internationell forskningsetik, med fokus på mellanöstern. Amal Matar har en doktorsexamen i bioetik från Uppsala Universitet, en masterexamen i bioteknik från American University i Kairo. 

E-post: amal.matar@crb.uu.se
 

Publikationer

 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal

  Considering a Baby? Responsible Screening for the Future: Ethical and social implications for implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T

  Values and value conflicts in implementation and use of preconception expanded carrier screening: an expert interview study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Kihlbom, Ulrik; Höglund, Anna T.

  Swedish healthcare providers' perceptions of preconception expanded carrier screening (ECS)—a qualitative study

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 203-214, 2016.

 • Matar, Amal; Garner, Sam; Millum, Joseph; Sina, Barbara et al.

  Curricular Aspects of the Fogarty Bioethics International Training Programs

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 12-23, 2014.

 • Silverman, Henry; Edwards, Hillary; Shamoo, Adil; Matar, Amal

  Enhancing Research Ethics Capacity in the Middle East: Experience and Challenges of a Fogarty-Sponsored Training Program

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 40-51, 2013.

 • Matar, Amal; Silverman, Henry

  Perspectives of Egyptian Research Ethics Committees regarding Their Effective Functioning

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 32-44, 2013.

Reproduktiv etik och kulturella hänsyn

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. Det är utmaning för hälso- och sjukvården, särskilt när det gäller reproduktiv och sexuell hälsa. Och utmaningarna ökar i en tid när nya tekniker ställer oss inför fler reproduktiva valmöjligheter. Ta reda på vad Amal Matar har att säga.

Läs intervju