Amal Matar

Amal Matar

Amal Matar

Forskare

Amal Matar är forskare och involverad iHuman Brain Project som en del av centrets neuroetikgrupp, där hon för närvarande forskar om kultur och neurovetenskap. Amal Matars forskningsintressen inkluderar sociala och etiska aspekter av nya applikationer av genomik och reproduktiv teknologi, med fokus på olika intressenters perspektiv på sådan teknologi, samt de bredare samhälleliga implikationerna den för med sig. Hon har tidigare forskat inom ramen för H2020-projektet SIENNA, med fokus etiska aspekter av omstörtande innovationer, där hon främst fokuserade på olika applikationer av genomik, samt  delning av data mellan länder. Hon forskar också om internationell forskningsetik, främst med fokus på Mellanöstern (MERETI). Amal Matar har en doktorsexamen i bioetik från Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, en MSci bioteknik från American University i Kairo, samt en specialistläkarexamen i immunhematologi från Egypten.

E-post: amal.matar@crb.uu.se
 

Publikationer

Reproduktiv etik och kulturella hänsyn

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. Det är utmaning för hälso- och sjukvården, särskilt när det gäller reproduktiv och sexuell hälsa. Och utmaningarna ökar i en tid när nya tekniker ställer oss inför fler reproduktiva valmöjligheter. Ta reda på vad Amal Matar har att säga.

Läs intervju

Senast uppdaterad: 2023-10-10