Arleen Salles

Arleen Salles

Arleen Salles

Forskare

Arleen Salles är föreståndare för neuroetikprogrammet vid CIF (Centro de Investigaciones Filosoficas).Hon ingår i CRB:s neuroetikgrupp och är involverad i forskningen om vetenskap och samhällle inom Human Brain Project. Hennes forskning handlar om mänsklig identitet och hur neurovetenskapliga upptäckter kan påverka vad det innebär att vara människa och hur vi betraktar typiska mänskliga karaktärsdrag. Hon arbetar också med neurovetenskapliga förklairngar av moraliskt beslutsfattande och frågeställningar kring integritet som uppstår när man avbildar hjärnan. Läs mer på den engelska versionen av sidan.

E-post: arleen.salles@crb.uu.se
Telefon: +1 201 2147116

Senaste publikationerna

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner vår rapport om Neuroetik

Senast uppdaterad: 2022-02-01