Arleen Salles

Arleen Salles

Forskare

Arleen Salles är föreståndare för neuroetikprogrammet vid CIF (Centro de Investigaciones Filosoficas).Hon ingår i CRB:s neuroetikgrupp och är involverad i forskningen om vetenskap och samhällle inom Human Brain Project. Hennes forskning handlar om mänsklig identitet och hur neurovetenskapliga upptäckter kan påverka vad det innebär att vara människa och hur vi betraktar typiska mänskliga karaktärsdrag. Hon arbetar också med neurovetenskapliga förklairngar av moraliskt beslutsfattande och frågeställningar kring integritet som uppstår när man avbildar hjärnan. Läs mer på den engelska versionen av sidan.

E-post: arleen.salles@crb.uu.se
Telefon: +1 201 2147116

Senaste publikationerna

 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  Neuroethics and Philosophy in Responsible Research and Innovation: The Case of the Human Brain Project

  Ingår i Neuroethics, s. 201-211, 2019.

  Open access
 • Salles, Arleen; Bjaalie, Jan; Evers, Kathinka; Farisco, Michele et al.

  The Human Brain Project: Responsible Brain Research for the Benefit of Society

  Ingår i Neuron, s. 380-384, 2019.

  Open access
 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  The Need for a Conceptual Expansion of Neuroethics

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. 126-128, 2019.

  Open access
 • Farisco, Michele; Salles, Arleen; Evers, Kathinka

  Neuroethics: A Conceptual Approach

  Ingår i Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, s. 717-727, 2018.

 • Salles, Arleen

  Neuroethics in Context: The Development of the Discipline in Argentina

  Ingår i The Routledge Handbook of Neuroethics, 2018.

 • Delegates, Global Neuroethics Summit; Rommelfanger, Karen S.; Jeong, Sung-Jin; Ema, Arisa et al.

  Neuroethics Questions to Guide Ethical Research in the International Brain Initiatives

  Ingår i Neuron, s. 19-36, 2018.

 • Salles, Arleen

  Proactive Epigenesis and Ethics

  Ingår i EMBO Reports, s. 1271-, 2017.

 • Salles, Arleen

  Salud reproductiva, legislación y opciones de maternidad

  Ingår i International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, s. 248-251, 2017.

 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka

  Social Neuroscience and Neuroethics: A Fruitful Synergy

  Ingår i Neuroscience and Social Science: The Missing Link, s. 531-546, 2017.

 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Salles, Arleen

  The Computational Shift in Neuroscience: A Multifaceted Neuroethical Analysis

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. W4-W5, 2017.

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner rapporten