Ulf Carmesund

Ulf Carmesund

Ulf Carmesund

Associerad forskare

Ulf Carmesund är teolog, författare och projektledare. Han disputerade 2010 vid Uppsala universitet på avhandlingen Refugees or returnees: European Jews, Palestinian Arabs and the Swedish Theological Institute in Jerusalem around 1948. Ulf Carmesund var under 2019 – 2020 högskolelektor vid Högskolan i Östfold, Norge, på Mastersutbildningen i psykosocialt arbete. Då byggde han även upp ett forskningsprojekt kallat Goda grannar - Godt naboskap, som studerar fungerande integration. Sedan januari 2021 är Ulf Carmesund associerad forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. På 2010-talet, i samarbete med akademiker i Österrike, i Turkiet och i Palestina med flera utvecklade Ulf Carmesund demokratikurser för aktivister under den arabiska våren. I Sverige organiserade han under samma period arbete i Malmö stad och i Sveriges riksdag för att motverka antisemitism och islamofobi. Arbetet gjordes i samarbete med judar, kristna, muslimer, samt politiker och ABF (Arbetarnas Bildningsförbund).

E-post: ulf.carmesund@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14