Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Charlotta Ingvoldstad Malmgren är associerad forskare vid CRB. Hon är verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset som genetisk vägledare vid Centrum för fostermedicin samt arbetar med vårdstöd och påverkansarbete vid Centrum för sällsynta diagnoser. Hennes huvudsakliga forskningsfokus är genetisk vägledning, patientperspektiv och etik kring genetik och genomik, vilket inkluderar forskningsfrågor kring beslutsprocesser, informerade val och oklara fynd relaterat till såväl fosterdiagnostik specifikt såsom genomik generellt. Hon arbetar också inom initiativet Genomic Medicine Sweden där hon är delaktig inom de arbetsgrupper som fokuserar på sociala och etiska aspekter kring genomik, patientsamverkan och utbildning. Hon är också sammankallande och medgrundare till Svenskt nätverk kring information kring fosterdiagnostik, samt delaktig i Etik och Policy-gruppen inom Svensk förening för medicinsk genetik och genomik. Hon är med i det Europeiska COST-action projektet EnGagE och involverad i Your DNA - Your Say, en global forskningsstudie kring allmänhetens attityder kring och vilja att dela sitt genomiska hälsodata.

E-post: charlotta.ingvoldstad@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14