Erica Falkenström

Erica Falkenström

Erica Falkenström

Associerad forskare

Erica Falkenström är forskare vid Institutet för framtidsstudier med inriktning mot organisationsetik inom hälso- och sjukvård. Hennes forskning handlar om kunskapsproduktion och kunskapsutnyttjande i sjukvårdens styrning och om utveckling av etisk kompetens i ledning och styrning av sjukvården. Hon har omfattande erfarenhet av att leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt. År 2021 tilldelades hon Statens medicinsk-etiska råds etikpris.

E-post: erica.falkenstrom@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14