Erica Sundell

Erica Sundell

Erica Sundell

Forskningsassistent

Erica Sundell började arbeta på CRB i juli 2022. Hon arbetar som forskningsassistent i det Innovative Medicines Initiative-finansierade projektet IMIConcePTION.

Erica Sundell är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat inom neuropsykiatri. Hon har en kandidatexamen i medicin och en masterexamen i folkhälsovetenskap från Uppsala universitet.

E-post: erica.sundell@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14