Manuel Guerrero

Manuel Guerrero

Manuel Guerrero

PhD, Forskare
 

Manuel Guerrero är sociolog och bioetiker med lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Han har en doktorsexamen i sociologi och examen i medicinsk etik och forskningsetik. Han ingår i forskargruppen Neuroetik och Filosofi vid Centrum för forskningsetik & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet och är biträdande professor i bioetik vid Institutionen för bioetik och medicinsk humaniora vid Universidad de Chile. Manuel Guerrero är även associerad forskare vid Universidad de Chiles Centre for Applied Ethics Studies (CEDEA) samt vid Avdelningen för arbetsterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet. Manuel Guerrero har sedan 2016 lett Human Brain Projects Ethics Rapporteur Programme. Sedan januari 2021 har han varit delansvarig för den etiska och filosofiska komponenten av Neurotwin-projektet, som kommer att bygga patient- och datormodeller av hjärnan för att utforma personliga optimeringsstrategier för att behandla Alzheimers sjukdom. Manuel Guerrero är en av University of Chiles ordförande för mänskliga rättigheter och leder Medicinska fakultetens rådgivande etiska kommitté. Han ingår i Biobank Sveriges råd för juridiska och etiska frågor inom biobanksområdet och sitter i Institute of Electrical and Electronics Engineers Brain Neuroethics Subcommittee, som studerar neuroteknologins etiska, juridiska, sociala och kulturella implikationer.

Manuel Guerreros forskning kombinerar filosofi, tillämpad etik, samhällsvetenskap och neuroetik, med fokus på mänskliga rättigheter, de etiska och sociala konsekvenserna av hjärnforskning och neuroteknologier samt främjande av ansvarsfull forskning och innovation (RRI). Han koordinerar University of Chiles initiativ för neuroetik.

E-post: manuel.guerrero@crb.uu.se
Mobil: +46 76 416 81 56
Twitter: @manuel_guerrero

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-04-14