Anna Holm

Anna Holm Bodin

Anna Holm Bodin

Kommunikatör

Anna Holm Bodin deltar i utvecklingen av kommunikationsplaner, skriver för webb och nyhetsbrev, utvecklar kommunikationsmaterial, stöttar forskare i allt från posterproduktion och utkast till pressmeddelanden samt mätning och rapportering av kommunikationsinsatser. Hon stöttar kommunikation och dissemination i H2020-projekten SIENNA och STARBIOS2, och i IMI-projektet PREFER: patient preferences.

Anna Holm Bodin har en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Linköpings universitet och en från Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

Följ Anna Holm Bodin på Twitter.

E-post: anna.holm@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 22

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-04-14