Anna Holm

Anna Holm

Anna Holm

Kommunikatör

Anna Holm deltar i utvecklingen av kommunikationsplaner, skriver för webb och nyhetsbrev, utvecklar kommunikationsmaterial, stöttar forskare i allt från posterproduktion och utkast till pressmeddelanden samt mätning och rapportering av kommunikationsinsatser. Hon stöttar kommunikation och dissemination i H2020-projekten SIENNA och STARBIOS2, och i IMI-projektet PREFER: patient preferences.

Anna Holm har en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Linköpings universitet och en från Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

Följ Anna Holm på Twitter.

E-post: anna.holm@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 22

Publikationer

  • Hansson, Mats G.; Holm, Anna; Segerdahl, Pär

    MIND THE RISK · DEN GENETISKA RISKINFORMATIONENS ETIK FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE: SLUTRAPPORT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

    Makadam Förlag, 2019.

    Open access
Senast uppdaterad: 2021-11-24