Jennifer Drevin

Jennifer Drevin

Jennifer Drevin

Associerad forskare

Jennifer Drevin studerar donation av embryonala stamceller för utveckling av avancerade terapeutiska behandlingsmetoder. Hennes forskning ingår i SweLife ATMP projektet, som finansieras av Vinnova, och undersöker patienters, allmänhetens, beslutsfattares och donatorernas egna värderingar och preferenser gällande donation av embryonala stamceller för utveckling av nya behandlingsmetoder. Hon använder preferensstudier för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar. Jennifer Drevin är också en del av det Innovative Medicines Initiative (IMI) finansierade ConcePTION projektet.

Jennifer Drevin är sjuksköterska, har en mastersexamen i folkhälsa och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om reproduktiv hälsa.

E-post: jennifer.drevin@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 88

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-04-14