Jennifer Drevin

Jennifer Drevin

Postdoc

Jennifer Drevin studerar donation av embryonala stamceller för utveckling av avancerade terapeutiska behandlingsmetoder. Hennes forskning ingår i SweLife ATMP projektet, som finansieras av Vinnova, och undersöker patienters, allmänhetens, beslutsfattares och donatorernas egna värderingar och preferenser gällande donation av embryonala stamceller för utveckling av nya behandlingsmetoder. Hon använder preferensstudier för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar.

Jennifer Drevin är sjuksköterska, har en mastersexamen i folkhälsa och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om reproduktiv hälsa.

E-post: jennifer.drevin@crb.uu.se

Telefon: 018-471 62 88