Jens Lundegård

Jens Lundegård

Jens Lundegård

Doktorand

Jens Lundegård påbörjade sina doktorandstudier vid CRB i april 2023. Forskningen undersöker hur det pågående nationella projektet med införandet av kunskapsstyrning påverkar den allmänmedicinska praktiken. Kunskapsstyrning är ett omfattande nationellt projekt som drivs av SKR och innefattar bland annat nationella kliniska kunskapsstöd och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp med syfte att uppnå en likvärdig vård över landet. Med hjälp av såväl kvalitativ och kvantitativ metodik samt etisk analys undersöker han vad den ökade styrningen av distriktsläkare får för konsekvenser för deras yrkesutövande, hur det påverkar patienters upplevelse av vården och vilka etiska problem det kan medföra.

Jens Lundegård har en läkarexamen från Umeå universitet och är specialist i allmänmedicin verksam vid en vårdcentral i Nyköping. Han har även erfarenhet av arbete med nationella kliniska kunskapsstöd inom ramen för kunskapsstyrningen som tidigare medlem i nationell arbetsgrupp (NAG) för hud- och könssjukdomar.

E-post: jens.lundegard@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-10-27