Jessica Nihlén Fahlquist

Jessica Nihlén Fahlquist

Jessica Nihlén Fahlquist

Docent i praktisk filosofi
Universitetslektor i biomedicinsk etik

Jessica Nihlén Fahlquist är universitetslektor i biomedicinsk etik och undervisar både studenter på läkarpgrogrammet och studenter på fakulteten för teknik och naturvetenskap.

E-post: jessica.nihlen-fahlquist@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 65

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Andersson, Dan I; Godskesen, Tove et al.

  Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: a discrete choice experiment

  Ingår i International Journal of Antimicrobial Agents, 2020.

  Open access
 • Nihlén Fahlquist, Jessica

  Public Health and the Virtues of Responsibility, Compassion and Humility

  Ingår i Public Health Ethics, s. 213-224, 2019.

 • Nihlén Fahlquist, Jessica

  Moral Responsibility and Risk in Society: Examples from emerging technologies, public health and environment

  Routledge, 2018.

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Nihlén Fahlquist, Jessica

  Vaccine hesitancy and trust: Ethical aspects of risk communication

  Ingår i Scandinavian Journal of Public Health, s. 182-188, 2018.

 • Nihlén Fahlquist, Jessica

  Responsibility and privacy -: ethical aspects of using GPS to track children.

  Ingår i Surveillance futures, 2017.

 • Fahlquist, Jessica Nihlén

  Experience of non-breastfeeding mothers: Norms and ethically responsible risk communication

  Ingår i Nursing Ethics, s. 231-241, 2016.

 • Nihlén Fahlquist, Jessica; Doorn, Neelke; Van de Poel, Ibo

  Design forthe value of responsibility

  Ingår i Handbook of ethics, values and technological design, 2015.

 • Nihlén Fahlquist, Jessica; Roeser, Sabine

  Nuclear energy, responsible risk communication and moral emotions: a three level framework

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 333-346, 2015.

 • Nihlén Fahlquist, Jessica

  Responsibility and Privacy: Ethical Aspects of Using GPS to Track Children

  Ingår i Children & society, s. 38-47, 2015.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"

Responsible risk communication

There is a lot of talk about responsibility society today, but it is not always clear what it means to be responsible. Jessica Nihlén Fahlquist, lecturer at CRB, has done research on responsibility and risk communication, with publications spanning from nuclear power to infant feeding. She is also planning structured ethics teaching for students in science and technology.

Read interview