Jessica Nihlén Fahlquist

Jessica Nihlén Fahlquist

Jessica Nihlén Fahlquist

Docent i praktisk filosofi
Universitetslektor i biomedicinsk etik

Jessica Nihlén Fahlquist är docent i praktisk filosofi och universitetslektor i biomedicinsk etik på Centrum för forsknings- och bioetik. Hennes forskning fokuserar på begrepp och idéer som berör moraliskt ansvar inom olika områden. Hon har publicerat artiklar inom folkhälsoetik, risketik, tekniketik samt miljöetik. Jessica Nihlén Fahlquist disputerade 2008 på Avdelningen för filosofi på KTH i Stockholm. Hon har arbetat som postdoktoral forskare i två projekt på Ethics and Philosophy of Technology Section på Delft University of Technology samt varit gästforskare på Yale Law School. Mellan oktober 2021 till april 2022 var hon gästprofessor vid Department of Philosophy vid Queen’s University i Kanada.

Jessica Nihlén Fahlquist är ansvarig för undervisningen i etik på läkarprogrammet samt på programmet för molekylär bioteknik på Uppsala universitet. Hon undervisar också två fristående kurser i Etik och folkhälsa på avancerad nivå, en på campus (vårterminer) och en på distans (höstterminer).

E-post: jessica.nihlen-fahlquist@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 65

Nyligen i media

Senaste publikationerna

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"

Responsible risk communication

There is a lot of talk about responsibility society today, but it is not always clear what it means to be responsible. Jessica Nihlén Fahlquist, lecturer at CRB, has done research on responsibility and risk communication, with publications spanning from nuclear power to infant feeding. She is also planning structured ethics teaching for students in science and technology.

Read interview

Senast uppdaterad: 2023-04-14