Joar Björk

Joar Björk

Joar Björk

Forskare
 

Joar Björk är läkare och arbetar inom palliativ hemsjukvård. Han är också klinisk etiker. Joar Björks forskningsintressen handlar om prioriteringsutmaningar i sjukvården samt om autonomi-relaterade frågor. Med ”autonomi” avses sjukvårdens ansträngningar att ge patienten inflytande över den vård hen får. Emellertid är detta inte alltid lätt, bland annat då patienter har nedsatt förmåga till självbestämmande. I ett pågående projekt vid CRB undersöker Joar Björk hur tvångsmetoder används i somatisk sjukvård. Ett annat projekt fokuserar på hur sjukvårdspersonal hanterar patientens självbestämmande då patienten förefaller ha självmotsägande preferenser. Forskningen blandar empiriska och filosofiska metoder för att kunna bidra till en bred förståelse av dessa komplexa frågor.

Joar Björks doktorsavhandling från 2021 undersöker argumentationen kring att använda patient-ansvar för sjuklighet som prioriteringsunderlag i sjukvården.

E-post: joar.bjork@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14