Jorien Veldwijk

Jorien Veldwijk

Jorien Veldwijk

Fil. dr. Riskekonomi
Forskare

Jorien Veldwijk disputerade i maj 2015 och började arbete på CRB i oktober 2015. Hon har en master i folkhälsa och en i klinisk epidemiologi. Innan hon började doktorera arbetade hon som forskare på det nederländska institutet för folkhälsa och miljö. Under sin tid där var hon involverad i flera projekt omkring konsekvenserna av barns övervikt, delvis i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO). I sin forskarutbildning använde hon Discrete Choice Experiments (DCE:s) för att ta reda på individers preferenser och bestlutsbeteende i relation till olika folkhälsoinitiativ. Hon delar sin tid mellan CRB och Erasmus Medical Centre.

E-post: jorien.veldwijk@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 66

Människors villighet, preferenser och folkhälsa

Vad är det som gör att människor bestämmer sig för att inte vaccinera sina barn eller delta i ett screeningprogram? Och vad skulle få dem att överväga att göra det? Med hjälp av en metod som kallas Discrete Choice Experiments undersöker Jorien Veldwijk vilka preferenser människor har och hur villiga de är att delta i folkhälsointerventioner.

Läs intervju

Jorien Veldwijk
Senast uppdaterad: 2023-04-14