Kajsa Norberg Wieslander

Kajsa Norberg Wieslander

Kajsa Norberg Wieslander

Masterexamen i psykologi

Doktorand

Kajsa Norberg Wieslander började på CRB i september 2020. I sitt doktorandprojekt utforskar hon etiska och kliniska aspekter av att rekrytera barn med cancer till forskningsstudier, bland annat etiska värden och utmaningar som uppstår vid samtycke och barns medgivande till forskning. Med hjälp av kvalitativ metod, kombinerat med etisk analys, undersöker hon erfarenheter och perspektiv bland sjukvårdspersonal och ledamöter inom Etikprövningsmyndigheten. Hon undersöker även barns och föräldrars upplevelser av forskningsrekrytering.

Kajsa Norberg Wieslander har en kandidatexamen och masterexamen i psykologi från Uppsala universitet. Hon har erfarenhet av genomförbarhetsforskning på komplexa e-hälsointerventioner inom psyko-onkologi, och medkänsle- och mindfulnessbaserad stressreduktion. Hon har som ambition att använda sitt intresse för psykologiska följder av fysisk sjukdom för att stärka etiken inom pediatrisk forskning.

E-post: kajsa.norberg-wieslander@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-20