Karl Persson de Fine Licht

Karl Persson de Fine Licht

Associerad forskare

Karl Persson de Fine Licht associerad forskare hos CRB. Han är också flitigt anlitad som universitetslektor vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhus där han håller kurser i folkhälsoetik och vetenskapsteori, bara för att nämna två exempel. Sist men inte minst, har han en fast tjänst som forskare vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där han har flera projekt rörande sociala värderingar och stadsutveckling.

Förutom frågor om sociala värden och hur de kan påverkas av stadsutveckling, har Karl en rad forskningsintressen som bland annat inkluderar bioetik, detta med fokus på prioriteringar i hälsorelaterade sammanhang, och frågor om ansvar. Hans huvudsakliga fokus idag handlar om huruvida missbrukare är ansvariga för sin brottsliga- och hälsorelaterat beteende och om svaret på denna fråga bör påverka nivån på straff eller prioritet i hälso- och sjukvårdsrelaterade sammanhang.

E-post: karl.licht@crb.uu.se

Karl Persson de Fine Licht på academia.edu