Linus Johnsson

Linus Johnsson

Linus Johnsson

Associerad forskare 

Linus Johnsson är allmänläkare och medicine doktor i bioetik. Hans främsta forskningsintresse rör allmänläkares vardagliga etiska beslutsfattande och dess relation till professionel etik, arbetsmiljö och krav från patienter och institutioner. Hans nuvarande forskning är främst empirisk och teorigenererande, med grounded theory som metodologisk approach. Sedan 2016 håller han också kurser i medicinsk etik för ST-läkare.

E-post: linus.johnsson@crb.uu.se  
Telefon: +46 (0)70-651 42 25

Senast uppdaterad: 2023-04-14