Mats G. Hansson

Mats G. Hansson

Professor i biomedicinsk etik
Föreståndare

Mats G. Hansson är föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han leder flera mångvetenskapliga forskningsprojekt och frågorna sträcker sig från de etiska, sociala och juridiska aspekterna av implementeringen av genetisk diagnostik i klinisk praxis, användandet av mänskligt vävnadsmaterial i forskning, till klinisk och medicinsk etik. Han har en examen i biologi (1974) och en doktorsexamen i teologi (1991). Mats Hansson är professor i biomedicinsk etik och hans tjänst finansieras gemensamt av Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län. Han arbetar också som klinisk konsult på Akademiska sjukhuset.

E-post: Mats.Hansson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 97

Forskning

Mats G. Hansson leder arbetspaket om etiska, legala och sociala frågor i flera EU projekt om biobanker och registerforskning. Han leder Mind the Risk och är en av koordinatorerna av BBMRI-ERICs ELSI common service.

Doktorandhandledning

Tidigare

 • Ashkan Atry: Is Fair Play Compatible with Doping in Sport?
 • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good? (PhD 2012)
 • Li Jalmsell: At the intersection of curative and palliative treatment in paediatric oncology
 • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
 • Malin Masterton: Duties to Past Persons: Moral Standing and Posthumous Interests of Old Human Remains (PhD 2012)
 • Arvid Puranen: Cardiopulmonary risk communication: participants understanding and preferences
 • Jennifer Viberg: How should incidental findings in biobank research and genome sequencing studies be handled?
 • Amal Matar: Ethical issues in preconception genetic screening

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan K; Veldwijk, Jorien et al.

  Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 1528-1534, 2019.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis

  Ingår i Patient, s. 297-305, 2019.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; Puranen, Arvid; James, Stefan et al.

  Short-term mental distress in research participants after receiving cardiovascular risk information

  Ingår i PLoS ONE, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T

  Values and value conflicts in implementation and use of preconception expanded carrier screening: an expert interview study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2019.

  Open access
 • Renzi, Chiara; Provencal, Nadine; Bassil, Katherine C; Evers, Kathinka et al.

  From Epigenetic Associations to Biological and Psychosocial Explanations in Mental Health.

  Ingår i Progress in Molecular Biology and Translational Science, s. 299-323, 2018.

 • Hansson, Mats G.; Bouder, Frederic; Howard, Heidi Carmen

  Genetics and risk - an exploration of conceptual approaches to genetic risk

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 101-108, 2018.

 • Viberg, Jennifer; Segerdahl, Pär; Hösterey Ugander, Ulrika; Hansson, Mats G. et al.

  Making sense of genetic risk: A qualitative focus-group study of healthy participants in genomic research

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 422-427, 2018.

 • Bayliss, Kerin; Raza, Karim; Simons, Gwenda; Falahee, Marie et al.

  Perceptions of predictive testing for those at risk of developing a chronic inflammatory disease: a meta-synthesis of qualitative studies

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 167-189, 2018.

 • de Bekker-Grob, Esther; Berlin, Conny; Levitan, Bennet; Raza, Karim et al.

  Giving Patients’ Preferences a Voice in Medical Treatment Life Cycle: The PREFER Public–Private Project

  Ingår i Patient, s. 263-266, 2017.

  Open access

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport

Biobanks as resources for health

Hansson & Levin (red) 2003

Biobanker som hälsoresurs. Slutrapport från ett mångvetenskapligt forskningsprojekt om biobanker.

Ladda ner boken