Mats G. Hansson

Mats G. Hansson

Mats G. Hansson

Seniorprofessor i biomedicinsk etik
 

Mats G. Hansson är seniorprofessor och var tidigare föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han leder flera mångvetenskapliga forskningsprojekt och frågorna sträcker sig från de etiska, sociala och juridiska aspekterna av implementeringen av genetisk diagnostik i klinisk praxis, användandet av mänskligt vävnadsmaterial i forskning, till klinisk och medicinsk etik. Han har en examen i biologi (1974) och en doktorsexamen i teologi (1991). Mats Hansson är professor i biomedicinsk etik. 

E-post: Mats.Hansson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 97

Forskning

Mats G. Hansson leder arbetspaket om etiska, legala och sociala frågor i flera EU projekt om biobanker och registerforskning. Han leder Mind the Risk och är en av koordinatorerna av BBMRI-ERICs ELSI common service.

Doktorandhandledning

Tidigare

  • Ashkan Atry: Is Fair Play Compatible with Doping in Sport?
  • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good? (PhD 2012)
  • Li Jalmsell: At the intersection of curative and palliative treatment in paediatric oncology
  • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
  • Malin Masterton: Duties to Past Persons: Moral Standing and Posthumous Interests of Old Human Remains (PhD 2012)
  • Arvid Puranen: Cardiopulmonary risk communication: participants understanding and preferences
  • Jennifer Viberg: How should incidental findings in biobank research and genome sequencing studies be handled?
  • Amal Matar: Ethical issues in preconception genetic screening

Nyligen i media

Senaste publikationerna

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag
Senast uppdaterad: 2023-04-14