Michele Farisco

Michele Farisco

Michele Farisco

Postdoc

Michele Farisco är postdoc i CRB:s neuroetikgrupp. Han har en masterexamen i filosofi från L’orientaleuniversitetet i Neapel (2003) och disputerade på en avhandling om etikens och antropologins historia och bakgrund vid universitetet i Lecce 2008. Michele Farisco har också en master i biorätt från Lumsauniversitetet i Rom (2009) och disputerade 2019 på sin avhandling i neuroetik och filosofi vid Uppsala Universitet. Han har också haft ett stipendium från European Neuroscience and Society Network för att tillbringa tid hos komaforskningsgruppen vid universitetet i Liège, Belgien. Michele Farisco leder enheten för vetenskap och samhälle vid det genetiska forskningscentret Biogem i Ariano Irpino i Italien. Han har skrivit fyra böcker och flera artiklar om posthuman filosofi och filosofiska, etiska och juridiska implikationer (ELSI) av genetik och neurovetenskap, medvetande, artificiell intelligens och neuroetik. Han fick titeln docent i moralfilosofi i Italien 2015

Michele Farisco försvarade nyligen sin doktorsavhandling om neurovetenskap och tillstånd med förändrat medvetande. Doktorandprojektet var en del i det EU-flaggskeppsprojektet the Human Brain Project. 

E-post: michele.farisco@crb.uu.se
Telefon: +46 73 469 75 05

Nyligen i media

Publikationer

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner vår rapport om Neuroetik

Finding hidden awareness

Patients with disorders that affect their consciousness are often unable to communicate. Sometimes there is a hidden awareness somewhere in the patient’s brain, but how do we find it? Michele Farisco is Associate Professor of Moral Philosophy, doing his second PhD in Neuroethics.

Read interview

Senast uppdaterad: 2023-04-18