Mirko Ancillotti

Mirko Ancillotti

Mirko Ancillotti

Postdoc

Mirko Ancillotti har arbetat på CRB sedan september 2013 och började sin forskarutbildning i februari 2016. I sitt doktorandprojekt undersöker han uppfattningar, övertygelser, preferenser och moraliska synpunkter på grundval av beteende som påverkar antibiotika användning och resistens. Mellan 2014-2015 arbetade han med ett projekt mediabilden av syntetisk biologi och hur allmänheten förstår ämnet. Mirko Ancillotti har en masterexamen i filosofi från universitetet i Pisa (2012). Hans masteruppsats handlar om John Harris inflytande på den bioetiska debatten omkring kloning och vad som brukar kallas för "enhancement". Mirko Ancillotti är också biträdande redaktör för webbsidan CODEX som samlar regler och riktlinjer för forskning.

Följ Mirko Ancillotti på Twitter, ResearchGate och Academia, eller besök hans hemsida

E-post: mirko.ancillotti@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 72

Publikationer

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove; Andersson, Dan I. et al.

  An Effort Worth Making: A Qualitative Study of How Swedes Respond to Antibiotic Resistance

  Ingår i Public Health Ethics, s. 1-11, 2021.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko

  Antibiotic Resistance: A Multimethod Investigation of Individual Responsibility and Behaviour

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Nihlén Fahlquist, Jessica; Eriksson, Stefan

  Individual moral responsibility for antibiotic resistance

  Ingår i Bioethics, 2021.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Andersson, Dan I.; Godskesen, Tove et al.

  Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: a discrete choice experiment

  Ingår i International Journal of Antimicrobial Agents, 2020.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Holmberg, Niklas; Lindfelt, Mikael; Eriksson, Stefan

  Uncritical and unbalanced coverage of synthetic biology in the Nordic press

  Ingår i Public Understanding of Science, s. 235-250, 2017.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Rerimassie, Virgil; Seitz, Stefanie B.; Steurer, Walburg

  An Update of Public Perceptions of Synthetic Biology: Still Undecided?

  Ingår i NanoEthics, s. 309-325, 2016.

 • Bell, Jessica; Ancillotti, Mirko; Coathup, Victoria; Coy, Sarah et al.

  Challenges and opportunities for ELSI early career researchers

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2016.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan

  Synthetic Biology in the Press: Media Portrayal in Sweden and Italy

  Ingår i Ambivalences of Creating Life. , s. 141-156, 2016.

 • Ancillotti, Mirko

  John Harris. Persona, potenzialità e pre-persona

  Ingår i Sintesi Dialettica, 2013.

Syntetisk biologi, etik och antibiotika

Vem är det egentligen som formar allmänhetens syn på vetenskap? Och hur gör folk när de väger risker mot nytta med teknik som kan både skada och göra nytta? Mirko Ancillotti vill ha svar på båda frågorna. Han har precis avslutat ett projekt om hur media beskriver syntetisk biologi och börjat undersöka etiska aspekter av antibiotikaresistens och användningen av nya peptidbaserade antibiotika.

Läs intervju

Mirko Ancillotti
Senast uppdaterad: 2021-03-02