Mirko Ancillotti

Mirko Ancillotti

Mirko Ancillotti

Postdoc

Mirko Ancillotti är postdoc vid CRB. Hans forskningsområden är folkhälsa och tillämpad etik och hans intressen inkluderar även forskning om preferenser relaterade till hälsa. Han har sin bakgrund inom filosofin, och har studerat vid University of Valencia i Spanien och vid University of Pisa i Italien. Från det sistnämnda tog han sin masterexamen år 2012. Hans masteruppsats handlade om John Harris inflytande i den samtida bioetikdebatten om kloning och det som brukar kallas för human enhancement på engelska, eller mänsklig förbättring på svenska. 2021 tog Mirko Ancillotti sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet, och från dess Centrum för forsknings- & bioetik där han arbetat sedan 2013. Mellan 2014 och 2015 med ett forskningsprojekt om allmänhetens förståelse och mediabilden av syntetisk biologi. Efter det började han sitt doktorandprojekt om antibiotikaresistens och individens roll och ansvar för och mot dess utveckling.

I dagsläget arbetar Mirko Ancollotti i två EU-finansierade projekt vid namn ENLIGHTENme och OncoLogics. I ENLIGHTENme studerar man hur stadsbelysning påverkar invånarnas hälsa och välmående. Tillsammans med Deborah Mascalzoni arbetar han med de etiska aspekterna av projektet, även med hänseende till andra former av ljusförorening. OncoLogics-projektet ska utveckla en plattform för personligt anpassad cancerbehandling för kolorektal cancer. En form av beslutsstöd för kliniska verksamheter. Tillsammans med Deborah Mascalzoni, Åsa Grauman och Jorien Veldwijk studerar Mirko Ancillotti de medicinetiska aspekterna av projektet och arbetar med att utforska och integrera patienters preferenser i utvecklingen av beslutsplattformen.

Följ Mirko Ancillotti på Twitter, ResearchGate och Academia, eller besök hans hemsida

E-post: mirko.ancillotti@crb.uu.se

Publikationer

 • Ancillotti, Mirko; Nilsson, Elin; Nordvall, Anna-Carin; Oljans, Emma

  The Status Quo Problem and the Role of Consumers Against Antimicrobial Resistance

  Ingår i Frontiers in Sustainable Food Systems, 2022.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove; Andersson, Dan I. et al.

  An Effort Worth Making: A Qualitative Study of How Swedes Respond to Antibiotic Resistance

  Ingår i Public Health Ethics, s. 1-11, 2021.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko

  Antibiotic Resistance: A Multimethod Investigation of Individual Responsibility and Behaviour

  Open access
 • Nordvall, Anna-Carin; Ancillotti, Mirko

  Consumer Behaviour and antibiotic resistance

  Ingår i Managing Antimicrobial Resistance Through Behaviour Change, s. 16-19, 2021.

 • Ancillotti, Mirko; Oljans, Emma; Hassan, Tazrin; Horikx, Lotte et al.

  Consumer behaviour and antibiotic resistance

  Ingår i Managing Antimicrobial Resistance Through Behavior Change, March 2021, s. 13-14, 2021.

 • Ancillotti, Mirko; Nihlén Fahlquist, Jessica; Eriksson, Stefan

  Individual moral responsibility for antibiotic resistance

  Ingår i Bioethics, 2021.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Andersson, Dan I.; Godskesen, Tove et al.

  Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: a discrete choice experiment

  Ingår i International Journal of Antimicrobial Agents, 2020.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Holmberg, Niklas; Lindfelt, Mikael; Eriksson, Stefan

  Uncritical and unbalanced coverage of synthetic biology in the Nordic press

  Ingår i Public Understanding of Science, s. 235-250, 2017.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Rerimassie, Virgil; Seitz, Stefanie B.; Steurer, Walburg

  An Update of Public Perceptions of Synthetic Biology: Still Undecided?

  Ingår i NanoEthics, s. 309-325, 2016.

Syntetisk biologi, etik och antibiotika

Vem är det egentligen som formar allmänhetens syn på vetenskap? Och hur gör folk när de väger risker mot nytta med teknik som kan både skada och göra nytta? Mirko Ancillotti vill ha svar på båda frågorna. Han har precis avslutat ett projekt om hur media beskriver syntetisk biologi och börjat undersöka etiska aspekter av antibiotikaresistens och användningen av nya peptidbaserade antibiotika.

Läs intervju

Mirko Ancillotti
Senast uppdaterad: 2022-02-01