Niklas Juth

Niklas Juth, foto Stefan Zimmerman

Niklas Juth

Professor i medicinsk etik

Niklas Juth är professor i medicinsk etik. Professuren har ett kliniskt fokus och finansieras gemensamt av Uppsala universitet och Region Uppsala. Han kommer närmast från Karolinska Institutet där han varit verksam som universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Hans forskning handlar om de etiska frågor som uppstår i mötet mellan politisk filosofi och medicinsk etik. Särskilt frågor som rör människors autonomi och rättvisa inom hälso- och sjukvården. De senaste åren har hans forskning haft fokus på tvångsvård inom både psykiatrisk och somatisk vård och prioriteringar, bland annat i relation till läkemedel för sällsynta diagnoser. Han har även arbetat med frågor som rör vård i livet slutskede och screening.

E-post: niklas.juth@crb.uu.se

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-11-09