Pär Segerdahl

Pär Segerdahl

Pär Segerdahl

Docent i filosofi
Redaktör för Etikbloggen & the Ethics Blog

Pär Segerdahl undersöker den ofta polariserade etikdebatten kring embryonal stamcellsforskning och utprovar mer öppensinnade och eftertänksamma sätt att hantera moralisk oro kring embryodestruktion och donation till forskning. Han har en doktorsexamen i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet (1993). Tidigare har han undersökt föreställningar om djur och natur inom djuretik, djurvälfärd och filosofi, samt i kulturen mer allmänt. Han var 2007-2009 gästforskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, och 2013-2017 arbetade han deltid där i projektet "Becoming ‘human’: gender theory and animals in a more-than-human world”. Pär Segerdahl blev docent i teoretisk filosofi vid Åbo Akademi 1998 och vid Uppsala universitet 2001. Hans arbete berör alltid, på ett eller annat sätt, frågan om vad filosofi är och vad det innebär att filosofera. Pär Segerdahl är engagerad i forskningskommunikation för bland annat Human Brain Project. Han är redaktör för The Ethics Blog and Etikbloggen

E-post: par.segerdahl@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 72

Doktorandhandledning

  • Jennifer Viberg: How should incidental findings in biobank research and genome sequencing studies be handled?

Senaste publikationerna

Tänker om etik

Varför ställer cancerpatienter upp och testar läkemedel som kanske inte är effektiva på deras egen sjukdom? Och vilket ansvar har forskare om resultat en kan användas till utveckling av biologiska vapen? Här har du en samling texter som kanske inte ger dig svaren, men lite underlag för diskussion. De handlar om forskning och sjukvård. Om det lätta och om det svåra.

Pär Segerdahl tar med dig på en resa genom några av de ämnen som behandlats på Etikbloggen de senaste åren. Han skriver om forskarnas ansvar, om hur det är att delta i forskning och om information och integritetsskydd. Men han skriver också om etik: Vad är det egentligen idag. Här kan du bland annat följa LifeGenedebatten om hur Datainspektionen stängde ner en stor biobank som skapat som en infrastruktur för forskning. Men du kan också läsa om hur man hittar borttappade nycklar och risken med att veta risken.

I den här boken hittar du ett urval av Pär Segerdahls poster från Etikbloggen. ISBN: 978-91-506-2434-2. Boken finns också på engelska: Thinking about Ethics

Ladda ner "Tänker om etik"

Tänker om etik omslag

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag

Filosofi, talande apor och sociala medier

De flesta av oss känner Pär Segerdahl från Etikbloggen. Där bjuder han in läsarna att filosofera om reglering av forskning, betydelsen av samtycke, genetisk riskinformation och vad det egentligen betyder att tänka. Läs vad han har att säga om filosofi, talande apor och sociala medier.

Läs intervju

Senast uppdaterad: 2023-04-14