Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Postdoc

Karin Schölin Bywall är postdoc vid CRB. Hon forskar om patienters preferenser och perspektiv på individanpassad behandling med hjälp av prediktionsalgoritmer. Forskningen är en del av NordForsk projektet NORA, som syftar till att skräddarsy behandling av ledgångsreumatism med hjälp av prediktionsalgoritmer med hjälp av –omics-data. Projektet inkluderar även utveckling av metoder för att använda patientperspektiv och preferenser i nära vård med hjälp av digitala verktyg. Karin Schölin Bywall arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka hur människor väger sina intressen och värderingar.

Karin Schölin Bywall är också en del av det IMI-finansierade PREFER-projektet. Projektet syftar till att undersöka metoder som informerar patient preferenser gällande risk och nytta av ett läkemedel, under hela läkemedelscykeln, för att skapa underlag till beslutsfattning.

E-post: karin.bywall@crb.uu.se

 

Publikationer

Patientfokus, ledgångsreumatism och metodfrågor

Läkemedel är till för patienter. Därför borde patienter få vara med och utforma forskning som undersöker deras syn på medicin. Karin Schölin Bywall vill ge patienter en röst i forskningen och göra patienterna delaktiga i de beslut som myndigheter tar om vilka läkemedel patienter ska få tillgång till.

Läs intervju

Senast uppdaterad: 2023-04-14