Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba

Projektledare, pedagogisk utveckling
PhD

Sonja Bjelobaba är projektledare för projektet "Forskningsetiska kurser" vid Centrum för forskningsetik och bioetik samt universitetslektor i serbiska, kroatiska och bosniska vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala Universitet. Disputerad vid Göteborgs universitet där hon som pedagogisk utvecklare tidigare undervisade i forskningsetik, handledning i forskarutbildningen och högskolepedagogik. Sonja Bjelobabas forskning kretsar kring frågor om akademisk integritet på Balkan och i Sverige.

E-post: sonja.bjelobaba@crb.uu.se