Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba

Projektledare, pedagogisk utveckling
PhD

Sonja Bjelobaba är projektledare för projektet "Forskningsetiska kurser" vid Centrum för forsknings- & bioetik samt universitetslektor i serbiska, kroatiska och bosniska vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala Universitet. Hon är vicepresident för det europeiska nätverket för akademisk integritet (European Network for Academic Integrity, ENAI) och koordinator av projektet "Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society" (BRIDGE, 2020-2023, Erasmus+ Strategic Partnership). Disputerad vid Göteborgs universitet där hon som pedagogisk utvecklare tidigare undervisade i forskningsetik, handledning i forskarutbildningen och högskolepedagogik. Sonja Bjelobabas forskning kretsar kring frågor om akademisk integritet på Balkan och i Sverige.

E-post: sonja.bjelobaba@crb.uu.se