Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Docent och lektor i forskningsetik

Stefan Eriksson är docent och lektor i forskningsetik samt föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han är även studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. I februari 2018 blev Stefan Eriksson utsedd till rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet. För närvarande är han även Verkställande ledamot i SUHF:s Expertgrupp för etikfrågor.

Stefan kan följas på Research Gate och Google Scholar. Han har över 100 publikationer listade, inklusive 3 böcker, hans H-index är 25 och hans arbeten har över 2 000 citeringar. Artikeln 'Plagiarism in research' har över 160 000 läsningar på Research Gate.

Stefan Erikssons forskningsintressen är oredlighet i forskning (han var expert i utredningen ’Organisation för utredningar om oredlighet i forskning’), autonomi och informerat samtycke, regleringen av forskning och publiceringsetik. Han deltog nyligen som svensk representant i ett projekt med InterAcademy Partnership; Combatting Predatory Academic Journals and Conferences.

E-post: Stefan.Eriksson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 98

Nyligen publicerat

Undervisning

  • Forskningsetik för teknik och naturvetenskap 2 hp (obligatorisk doktorandkurs)

Handledning av doktorander

  • Mirko Ancillotti: Antibiotic resistance: Ethical and public health considerations
  • Niklas Holmberg (biträdande handledare), Humanistiska fakulteten, Psykologi och teologi, Åbo Akademi, Finland
  • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good (PhD 2012)
  • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
  • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
  • Manne Sjöstrand, LIME, Karolinska Institutet: Autonomy and decision-making capacity: studies on the ethics of self-determination in healthcare (PhD 2014)

nyligen i media

Publicering, reglering och samtycke

Det är viktigt att fundera över hur forskning fungerar som praktik och vilken roll regler och riktlinjer har. Enligt Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik, är det stora problemet för vetenskapen de små avvikelserna: det som sker varje dag i gråzonen mellan oredlighet och okunskap om vad man får och inte får göra. Ta reda på vad han har att säga om publiceringar, regleringar och samtycken.

Läs intervju

Stefan Eriksson, docent i forskningsetik
Senast uppdaterad: 2023-04-14