Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Docent och lektor i forskningsetik

Stefan Eriksson är docent och lektor i forskningsetik samt föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han har efter extern granskning blivit utsedd till Excellent Lärare vid Uppsala universitet. Han är även studierektor för forskarutbilningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. I februari 2018 blev Stefan Eriksson utsedd till rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Stefan kan följas på Research Gate och Google Scholar. Han har över 100 publikationer listade, inklusive 3 böcker, hans H-index är 20 och hans arbeten har över 1300 citeringar. Artikeln 'Plagiarism in research' har över 40 000 läsningar på ResearchGate.

Stefan Erikssons forskningsintressen är oredlighet i forskning (han var nyligen expert i utredningen ’Organisation för utredningar om oredlighet i forskning’), autonomi och informerat samtycke, regleringen av forskning och publiceringsetik. År 2013 publicerade han den första monografin om publiceringsetik (Studentlitteratur) tillsammans med kollegan Gert Helgesson.

E-post: Stefan.Eriksson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 98

Nyligen publicerat

 • Bülow, William; Godskesen, Tove; Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Why unethical papers should be retracted

  Ingår i Journal of Medical Ethics, 2020.

 • Engelbak Nielsen, Zandra; Eriksson, Stefan; Schram Harsløf, Laurine Bente; Petri, Suzanne et al.

  Are cancer patients better off if they participate in clinical trials?: A mixed methods study

  Ingår i BMC Cancer, 2020.

  Open access
 • Dal-Ré, Rafael; Solberg, Berge; Fuhr, Uwe; Eriksson, Stefan

  Reporting the details of consent procedures in clinical trials

  Ingår i Journal of Clinical Epidemiology, s. 150-151, 2020.

 • Godskesen, Tove

  The culture of hope and ethical challenges in clinical trials: A qualitative study of oncologists and haematologists’ views

  Ingår i Clinical Ethics, 2019.

  Open access
 • Helgesson, Gert; Bülow, William; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove

  Should the deceased be listed as authors?

  Ingår i Journal of Medical Ethics, s. 331-338, 2019.

 • Godskesen, Tove; Eriksson, Stefan

  Selektiv rapportering av kliniska prövningar

  Ingår i Dagens Medicin, 2019.

 • Dal-Ré, Rafael; Avendaño-Solà, Cristina; Bloechl-Daum, Brigitte; de Boer, Anthonius et al.

  Low risk pragmatic trials do not always require participants' informed consent

  Ingår i BMJ. British Medical Journal, 2019.

 • Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Authorship Order

  Ingår i Learned Publishing, s. 106-112, 2019.

 • Ballantyne, Angela; Eriksson, Stefan

  Research ethics revised: The new CIOMS guidelines and the World Medical Association Declaration of Helsinki in context

  Ingår i Bioethics, s. 310-311, 2019.

 • Spörndly, Robert; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove E.

  Representation of Ethnic Minorities in Swedish Clinical Cancer Trials: A Qualitative Study of Physicians' Experiences

  Ingår i Harvard Public Health Review, s. 1 1-10 10, 2018.

 • Godskesen, Tove; Fernow, Josepine; Eriksson, Stefan

  Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway

  Ingår i European Journal of Cancer Care, 2018.

  Open access
 • Godskesen, Tove; Petri, Suzanne; Eriksson, Stefan; Halkoaho, Arja et al.

  When Nursing Care and Clinical Trials Coincide: A Qualitative Study of the Views of Nordic Oncology and Hematology Nurses on Ethical Work Challenges

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 475-485, 2018.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Revise the ICMJE Recommendations regarding authorship responsibility!

  Ingår i Learned Publishing, s. 267-269, 2018.

 • Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Responsibility for scientific misconduct in collaborative papers

  Ingår i Medicine, Health care and Philosophy, s. 423-430, 2018.

  Open access
 • Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove; Andersson, Lars; Helgesson, Gert

  How to counter undeserving authorship

  Ingår i Insights: the UKSG journal, s. 1 1-6 6, 2018.

  Open access
 • Eriksson, Stefan; Helgesson, Gert

  Time to stop talking about ‘predatory journals’

  Ingår i Learned Publishing, s. 181-183, 2018.

 • Eriksson, Stefan; Helgesson, Gert

  The false academy: Predatory publishing in science & bioethics

  Ingår i Medicine, Health care and Philosophy, s. 163-170, 2017.

  Open access
 • Eriksson, Stefan; Helgesson, Gert

  Hantering av oredlighet i forskning: Kan förväntningar på en ny modell uppfyllas?

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 67-79, 2017.

 • Eriksson, Stefan

  What should we do about predatory publishing?

  Ingår i European Science Editing, s. 80 80-82 82, 2017.

Undervisning

 • Forskningsetik för teknik och naturvetenskap 2 hp (obligatorisk doktorandkurs)

Handledning av doktorander

 • Mirko Ancillotti: Antibiotic resistance: Ethical and public health considerations
 • Niklas Holmberg (biträdande handledare), Humanistiska fakulteten, Psykologi och teologi, Åbo Akademi, Finland
 • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good (PhD 2012)
 • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
 • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
 • Manne Sjöstrand, LIME, Karolinska Institutet: Autonomy and decision-making capacity: studies on the ethics of self-determination in healthcare (PhD 2014)

nyligen i media

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag

Publicering, reglering och samtycke

Det är viktigt att fundera över hur forskning fungerar som praktik och vilken roll regler och riktlinjer har. Enligt Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik, är det stora problemet för vetenskapen de små avvikelserna: det som sker varje dag i gråzonen mellan oredlighet och okunskap om vad man får och inte får göra. Ta reda på vad han har att säga om publiceringar, regleringar och samtycken.

Läs intervju

Stefan Eriksson, docent i forskningsetik