Susanna Pohjola

Susanna Pohjola

Susanna Pohjola

Doktorand

Susanna Pohjola påbörjade sina doktorandstudier i februari 2023 och projektet handlar om etiska dilemman och etisk kompetens vid kostrådgivning. Projektet innefattar även en utvärdering av en utbildningsintervention med syftet att öka den etiska kompetensen och minska etisk stress för personer som ger kostråd.

Hon har en kandidatexamen i vårdvetenskap och sjuksköterskeexamen från Mälardalens Universitet, samt en medicine magisterexamen och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska från Umeå Universitet. Som sjuksköterska har hon erfarit etiska svårigheter i vårdandet och som universitetsadjunkt har hon fått ett ökat intresse för pedagogik. Med sin bakgrund hoppas hon kunna göra skillnad för hälso- och sjukvårdspersonal som möter etiska svårigheter i det dagliga arbetet.

E-post: Susanna.pohjola@crb.uu.se
Telefon: +46 70 425 05 19                                                                                                                

Senast uppdaterad: 2023-04-25