Anna Lydia Svalastog

Anna Lydia Svalastog

Anna Lydia Svalastog

Associerad forskare

Anna Lydia Svalastog avlade sin doktorsexamen vid Uppsala Universitets teologiska fakultet 1998 med en avhandling om abort och genuskonstruktion. Hennes post doc-projekt handlade om modernitet, identitet och kroppslighet finansierat av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. Efter det arbetade hon i ytterligare ett projekt finansierat av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse som handlade om debatten kring genetik och genteknologier. Efter sin första tid vid Centrum för forsknings- & bioetik år 2000 arbetade hon med life science vid Umeå universitet finansierad av Swegene och WCN mellan 2001 och 2004. 2005 blev hon docent i religionsvetenskap vid Umeå universitet. Sedan 2014 har hon arbetat som professor i psykosocialt arbete på den norska Høgskolen i Østfold.

Anna Lydia Svalastog är ordförande i nätverket Navigating Knowledge Landscapes och en del av expertgruppen i Horizon 2020-projektet PANELFIT (Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT). Hon är också medlem i en cross-cultural arbetsgrupp inom ramen för International Brain Initiative (IBI)

E-post: anna.lydia.svalastog@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-14