Tove Godskesen

Tove Godskesen

Tove Godskesen

Fil dr. Associerad forskare

Tove E. Godskesen är sjuksköterska och blev 2015 doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk etik, med avhandlingen Patients in clinical cancer trials: Understanding, Motivation and Hope. Hennes forskning bedrivs företrädesvis inom forskningsområdet Etik i klinisk läkemedelsforskning, med särskilt intresse för frågor om samtyckesprocessen, forskarens etiska utmaningar, samt hur vård och forskning bäst kan integreras i den kliniska vardagen. Hon är för närvarande PI för det samnordiska projektet Embodiment of ethical perspectives in the clinic: Healthcare personnel’s experiences of dilemmas when caring for oncology research participants. Hon arbetar som lektor med inriktning mot etik och palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

E-post: tove.godskesen@crb.uu.se
Telefon: 070-731 70 20

Nyligen i media

Publikationer

 • Bülow, William; Godskesen, Tove; Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Why unethical papers should be retracted

  Ingår i Journal of Medical Ethics, 2020.

 • Engelbak Nielsen, Zandra; Eriksson, Stefan; Schram Harsløf, Laurine Bente; Petri, Suzanne et al.

  Are cancer patients better off if they participate in clinical trials?: A mixed methods study

  Ingår i BMC Cancer, 2020.

  Open access
 • Rejnö, Åsa; Ternestedt, Britt-Marie; Lennart, Nordenfelt; Silfverberg, Gunilla et al.

  Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy

  Ingår i Nursing Ethics, s. 104-115, 2020.

 • Steindal, Simen A.; Nes, Andrea Aparecida Goncalves; Godskesen, Tove; Dihle, Alfhild et al.

  Patients' Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review

  Ingår i Journal of Medical Internet Research, 2020.

  Open access
 • Godskesen, Tove

  The culture of hope and ethical challenges in clinical trials: A qualitative study of oncologists and haematologists’ views

  Ingår i Clinical Ethics, 2019.

  Open access
 • Helgesson, Gert; Bülow, William; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove

  Should the deceased be listed as authors?

  Ingår i Journal of Medical Ethics, s. 331-338, 2019.

 • Godskesen, Tove; Eriksson, Stefan

  Selektiv rapportering av kliniska prövningar

  Ingår i Dagens Medicin, 2019.

 • Skogeland, Ulrika; de Monestrol, Isabelle; Godskesen, Tove

  WS18 Waiting for lung transplant, manifold experiences:: a literature review

  Ingår i WS18 Waiting for lung transplant, manifold experiences:, s. S33-, 2018.

 • Spörndly, Robert; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove E.

  Representation of Ethnic Minorities in Swedish Clinical Cancer Trials: A Qualitative Study of Physicians' Experiences

  Ingår i Harvard Public Health Review, s. 1 1-10 10, 2018.

 • Godskesen, Tove; Fernow, Josepine; Eriksson, Stefan

  Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway

  Ingår i European Journal of Cancer Care, 2018.

  Open access
 • Godskesen, Tove; Petri, Suzanne; Eriksson, Stefan; Halkoaho, Arja et al.

  When Nursing Care and Clinical Trials Coincide: A Qualitative Study of the Views of Nordic Oncology and Hematology Nurses on Ethical Work Challenges

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 475-485, 2018.

  Open access
 • Skogeland, Ulrika; de Monestrol, Isabelle; Godskesen, Tove E.

  Experiences of Individuals Awaiting Lung Transplantation

  Ingår i Respiratory care, s. 1535-1540, 2018.

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Godskesen, Tove

  God vård innebär att sällsynta sjukdomar ges resurser

  Ingår i Dagens Medicin, 2018.

 • Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove; Andersson, Lars; Helgesson, Gert

  How to counter undeserving authorship

  Ingår i Insights: the UKSG journal, s. 1 1-6 6, 2018.

  Open access
 • Godskesen, Tove; Kihlbom, Ulrik

  "I have a lot of pills in my bag, you know": Institutional Norms in the Provision of Hope in Phase 1 Clinical Cancer Trials

  Ingår i Journal of Oncology Pharmacy Practice, s. 679-682, 2017.

 • Godskesen, Tove; Kihlbom, Ulrik; Nordin, Karin; Silen, Marit et al.

  Differences in trial knowledge and motives for participation among cancer patients in phase 3 clinical trials

  Ingår i European Journal of Cancer Care, s. 516-523, 2016.

 • Godskesen, Tove

  Patients in Clinical Cancer Trials: Understanding, Motivation and Hope

  Open access
 • Godskesen, Tove; Hansson, Mats G.; Nygren, Peter; Nordin, Karin et al.

  Hope for a cure and altruism are the main motives behind participation in phase 3 clinical cancer trials

  Ingår i European Journal of Cancer Care, s. 133-141, 2015.

 • Godskesen, Tove; Nygren, Peter; Nordin, Karin; Hansson, Mats et al.

  Phase 1 clinical trials in end-stage cancer: patient understanding of trial premises and motives for participation

  Ingår i Supportive Care in Cancer, s. 3137-3142, 2013.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"