Tove Godskesen

Tove Godskesen

Tove Godskesen

Fil dr. Associerad forskare

Tove E Godskesen är sjuksköterska och docent i medicinsk etik vid Uppsala Universitet.

Hennes forskning bedrivs företrädesvis inom forskningsområdet Etik i klinisk läkemedelsforskning. Hon forskar också på etiska frågor i palliativ vård. Hon arbetar som lektor med inriktning mot etik och palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Tove är också ledamot i Region Skånes etiska råd.

E-post: tove.godskesen@crb.uu.se
Telefon: 070-731 70 20

Nyligen i media

Publikationer

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"

Senast uppdaterad: 2023-04-14