Tove Godskesen

Tove Godskesen

Fil dr. Associerad forskare

Tove E. Godskesen är sjuksköterska och blev 2015 doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk etik, med avhandlingen Patients in clinical cancer trials: Understanding, Motivation and Hope. Hennes forskning bedrivs företrädesvis inom forskningsområdet Etik i klinisk läkemedelsforskning, med särskilt intresse för frågor om samtyckesprocessen, forskarens etiska utmaningar, samt hur vård och forskning bäst kan integreras i den kliniska vardagen. Hon är för närvarande PI för det samnordiska projektet Embodiment of ethical perspectives in the clinic: Healthcare personnel’s experiences of dilemmas when caring for oncology research participants. Hon arbetar som lektor med inriktning mot etik och palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

E-post: tove.godskesen@crb.uu.se
Telefon: 070-731 70 20

Nyligen i media

Publikationer

 • Godskesen, Tove

  The culture of hope and ethical challenges in clinical trials: A qualitative study of oncologists and haematologists’ views

  Ingår i Clinical Ethics, 2019.

 • Helgesson, Gert; Bülow, William; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove

  Should the deceased be listed as authors?

  Ingår i Journal of Medical Ethics, s. 331-338, 2019.

 • Godskesen, Tove E.; Eriksson, Stefan

  Selektiv rapportering av kliniska prövningar

  Ingår i Dagens Medicin, 2019.

 • Rejnö, Åsa; Ternestedt, Britt-Marie; Lennart, Nordenfelt; Silfverberg, Gunilla et al.

  Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy

  Ingår i Nursing Ethics, s. 1-14, 2019.

 • Skogeland, Ulrika; de Monestrol, Isabelle; Godskesen, Tove

  WS18 Waiting for lung transplant, manifold experiences:: a literature review

  Ingår i WS18 Waiting for lung transplant, manifold experiences:, s. S33-, 2018.

 • Spörndly, Robert; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove E.

  Representation of Ethnic Minorities in Swedish Clinical Cancer Trials: A Qualitative Study of Physicians' Experiences

  Ingår i Harvard Public Health Review, s. 1 1-10 10, 2018.

 • Godskesen, Tove; Fernow, Josepine; Eriksson, Stefan

  Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway

  Ingår i European Journal of Cancer Care, 2018.

  Open access
 • Godskesen, Tove; Petri, Suzanne; Eriksson, Stefan; Halkoaho, Arja et al.

  When Nursing Care and Clinical Trials Coincide: A Qualitative Study of the Views of Nordic Oncology and Hematology Nurses on Ethical Work Challenges

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 475-485, 2018.

  Open access
 • Skogeland, Ulrika; de Monestrol, Isabelle; Godskesen, Tove E.

  Experiences of Individuals Awaiting Lung Transplantation

  Ingår i Respiratory care, s. 1535-1540, 2018.

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten