Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han arbetar främst med bioetiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande, metodologi och normativ etik. Han är just nu arbetspaketledare i det treåriga projektet MEET-AML och i ett femårigt projekt som handlar om när och hur man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han föreläser på flera kurser vid läkarprogrammet och för en avancerad kurs i folkhälsoetik. Han är också en del av Vetenskapliga rådet vid SBU och i etikkommitten för den europeiska forskningsinfrastrukturen för personaliserad medicin EATRIS PLUS. 

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33

Undervisning

Doktorandhandledning

Nyligen i media

Senaste publikationerna

Medicinsk etik, beslut och patienters preferenser

Både sjukvård och läkemedelsutveckling väcker filosofiska frågor som behöver lösas praktiskt: Hur kan vi se till att patienter har tillräcklig information för att kunna svara på frågor på ett meningsfullt sätt? Hur ser vi till att de förstår genetisk riskinformation? Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, ger sin bild av vad som händer i gränslandet mellan filosofi och empirisk forskning.

Läs intervju

Senast uppdaterad: 2021-12-22