Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han är för närvarande involverad i ett femårigt projekt tittar på hur och när man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han är även ansvarig för kursstrimman Medicinska etik & rätt vid läkarprogrammet samt för kursen Etik och folkhälsa, 7,5 hp. Under de senaste åren har han arbetat med frågor som rör reproduktion, etisk partikularism, familjeetik och autonomi.

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33

Undervisning

Doktorandhandledning

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Veldwijk, Jorien; Groothuis-Oudshoorn, Catharina G. M.; Kihlbom, Ulrik; Langenskiöld, Sophie et al.

  How psychological distance of a study sample in discrete choice experiments affects preference measurement: a colorectal cancer screening case study

  Ingår i Patient Preference and Adherence, s. 273-282, 2019.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis

  Ingår i Patient, s. 297-305, 2019.

  Open access
 • Russo, Selena; Jongerius, Chiara; Faccio, Flavia; Pizzoli, Silvia F.M. et al.

  Understanding Patients' Preferences: A Systematic Review of Psychological Instruments Used in Patients' Preference and Decision Studies

  Ingår i Value in Health, s. 491-501, 2019.

  Open access
 • Whichello, Chiara; Soekhai, Vikas; Levitan, Bennett; Veldwijk, Jorien et al.

  Compendium of methods for measuring patient preferences in medical treatment

  Ingår i Pharmacoepidemiology and Drug Safety, s. 517-518, 2018.

  Open access
 • Renzi, Chiara; Provencal, Nadine; Bassil, Katherine C; Evers, Kathinka et al.

  From Epigenetic Associations to Biological and Psychosocial Explanations in Mental Health.

  Ingår i Progress in Molecular Biology and Translational Science, s. 299-323, 2018.

 • Kihlbom, Ulrik

  Genetic risk and value

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 222-235, 2018.

 • de Bekker-Grob, Esther W.; Juhaeri, Juhaeri; Kihlbom, Ulrik; Levitan, Bennett

  Giving patients' preferences a voice in the medical product lifecycle: why, when and how?: The public-private PREFER project: Work package 2

  Ingår i ISPOR Value & Outcomes Spotlight, s. 19 19-21 21, 2018.

  Open access
 • Kihlbom, Ulrik; Russo, Selena; Monzani, Dario; Stichele, Geert Vander et al.

  Patient-centered benefit-risk decision-making and the role of educational tools and psychological instruments in preference elicitation-Year 1 of IMI prefer

  Ingår i Pharmacoepidemiology and Drug Safety, s. 512-512, 2018.

 • Soekhai, V; Whichello, C.; Levitan, B.; Veldwijk, Jorien et al.

  Compendium Of Methods For Measuring Patient Preferences In Medical Treatment

  Ingår i Value in Health, s. A684-A685, 2017.

 • Godskesen, Tove; Kihlbom, Ulrik

  "I have a lot of pills in my bag, you know": Institutional Norms in the Provision of Hope in Phase 1 Clinical Cancer Trials

  Ingår i Journal of Oncology Pharmacy Practice, s. 679-682, 2017.

Medicinsk etik, beslut och patienters preferenser

Både sjukvård och läkemedelsutveckling väcker filosofiska frågor som behöver lösas praktiskt: Hur kan vi se till att patienter har tillräcklig information för att kunna svara på frågor på ett meningsfullt sätt? Hur ser vi till att de förstår genetisk riskinformation? Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, ger sin bild av vad som händer i gränslandet mellan filosofi och empirisk forskning.

Läs intervju