William Bülow O’Nils

William Bülow O'Nils

William Bülow O'Nils

Forskare

Fil dr filosofi

William Bülow O’Nils är forskare vid CRB och deltar forskningsprojektet Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE, 2020-2023, Erasmus+ Strategic Partnership). Tillsammans med kollegor vid Lunds Universitet så deltar han även i forskningsprojektet Sila mygg och svälja kameler? En ändamålsenlig etikprövning av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, löper över tre år. 

William Bülow O'Nils arbetar inom flera fält inom av den filosofi, inklusive forskningsetik, straffrättens filosofi och krigsetik. Inom forskningsetiken har han särskilt fokuserat på frågor om publikationsetik och god vetenskaplig sed. Han är även en av redaktörerna för Tidskrift för Politisk Filosofi.

E-post: william.bulow@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-03-15