William Bülow O’Nils

William Bülow O'Nils

William Bülow O'Nils

Forskare

Fil dr filosofi

William Bülow O’Nils är forskare vid CRB. Han har en bakgrund inom praktisk filosofi och intresserar sig framför allt för rättsfilosofi och tillämpad etik. Hans forskning fokuserar på normativa frågeställningar som uppstår i skärningspunkten mellan etik, policy och juridik, så som vetenskapens roll i samhället, brott och straff, samt frågor om mänskliga rättigheter. Han jobbar främst inom analytisk filosofisk tradition.

William är för närvarande involverad i två forskningsprojekt: Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE) (2020-2023) samt Sila Mygg och Svälja Kameler: En Ändamålsenlig Etikprövning för Samhällsvetenskap (2022-2024) som finansieras av Vetenskapsrådet.

William Bülow O’Nils har tidigare arbetat som forskare i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Stockholms universitet, då finansierad av ett forskningsanslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Dessförinnan var han postdoktor vid Stockholms Centrum för Krigs- och fredsetik. Han har även tidigare arbetat som visstidsanställd lektor i medicinsk etik vid Centrum för Hälso- och Sjukvårdsetik vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han disputerade i filosofi vid Institutionen för Filosofi och Historia vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2017.

E-post: william.bulow@crb.uu.se

Publikationer i urval

Senast uppdaterad: 2023-04-14