Vad kan ERIC göra för biobanksforskning?

2014-05-21

Vilken nytta har biobanksforskare av EU:s forskningsstyrningsverktyg ERIC? Svaret på den frågan hittar man i European Journal of Human Genetics där Jane Reichel, Anna-Sara Lind, Mats G. Hansson och Jan-Eric Litton från BBMRI-ERIC ger en analys av nyttan.

För några år sedan introducerade EU ett nytt styrningsverktyg för forskning, ERIC, eller European Research Infrastructure Consortium som det heter på engelska. I November förra året fick biobanksforskarna sin egen ERIC, BBMRI-ERIC, som har sitt säte i Österrike.

Enligt artikelförfattarna fungerar BBMRI-ERIC som ett plattform för forskningssamarbeten mellan EU-länder. Inom plattformen kan olika forskargrupper utveckla standarder för teknik, juridik och etik. Grupper kan också skapa kriterier för biobanker inom plattformen. Dessutom erbjuder BBMRI-ERIC en plattform för kommunikation mellan forskare och beslutsfattare. Både nationellt och inom EU.

Ett av de största hindren för biobanksforskning idag är skillnader i regleringen av biobanker mellan olika EU-länder. Tyvärr, enligt författarna, erbjuder ERIC i sig självt inga verktyg för att lösa de här problemen.

- Jag ser BBMRI-ERIC som ett bra exempel på ett användbart styrningsverktyg. Det kommer att kunna bidra till att stärka excellensen i Europeisk forskning. BBMRI-ERIC lanserades i november. Nu är uppstartsfasen över och det verkliga arbetet har börjat. Vi håller på att utveckla standarder och att identifiera verktyg som kan hjälpa oss att komma över de många administrativa hindren som ställer till det för biobanker som samlar prover från flera länder. Vi skapar också nätverk med etiker och jurister från medlemsländerna för att se till att det finns kunskap om olikheterna länderna emellan, säger Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt och en av författarna till artikeln.

Läs artikeln: Reichel J, Lind A-S, Hansson MG, Litton, J-E, ERIC - A new governance tool for Biobanking, European Journal of Human Genetics advance online publication 5 February 2014;    doi: 10.1038/ejhg.2014.6

More biobank related news