Workshop om samarbeten mellan industri och akademi

2016-09-23

På senare år har universitet lagt ner mycket möda på att marknadsföra samarbete med industrin. Medicinska fakulteter uppmuntrar sina forskare att använda sig av entreprenörskap, starta företag och inleda formella samarbeten. Tillsammans med RD-Connect och CHIPme bjuder vi in till diskussion om de här frågorna under en två dagar lång workshop. Ämnet är praxis på området och initiativ omkring sällsynta diagnoser den 7-8 november i år.

Det har pågått en debatt om samarbeten mellan industri och akademi under en lång tid. Å ena sidan finns ett upplevt behov av att involvera industrin mer i forskningsflöden för att kunna maximera insatserna i jakten på resultat och behandlingar. Å andra sidan finns en rädsla för och oro för de etiska problem som kan uppstå i form av intressekonflikter och användningen av offentliga resurser.

Offentligt finansierad biomedicinsk forskning samlar in stora mängder data och prover som skulle kunna vara oerhört värdefulla för industrin. När det gäller sällsynta diagnoser finns det särskilt stort intresse för partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Men det finns både oro och hinder på vägen. Det saknas till exempel en generell allmän reglering. Det finns inte heller några tekniska och ekonomiska ramverk som kan stödja sådana samarbeten. Det här tynger ner det som annars skulle kunna ge positiva effekter för medborgarnas hälsa. Vi behöver utforska olika modeller för samarbeten och diskutera hur relevanta de är för genomisk forskning. Dessutom behövs en diskussion som fokuserar på sällsynta diagnoser och de särskilda utmaningar och möjligheter som det forskningsområdet bär med sig.

CHIPme

RD-Connect

Läs mer och anmäl dig

Deborah Mascalzoni (översatt av Josepine Fernow)

More biobank related news