Riktlinjer om informerat samtycke får IRDiRC-märkning

2016-09-22

En uppsättning riktlinjer för informerat samtycke i internationella forskningssamarbeten omkring sällsynta diagnoser är numera en av IRDiRCs ”Recognized Reources”. Riktlinjerna har utvecklats inom ramen för RD-Connect.

Märkningen är en kvalitetsstämpel som bygger på en uppsättning specifika kriterier. Den är öppen för olika plattformar, verktyg, standarder och riktlinjer som har grundläggande betydelse för internationell forskning och utveckling kring sällsynta diagnoser. Utmärkelsen är giltig i tre år.

Improving the informed consent process in international collaborative rare disease research: effective consent for effective research, Gainotti S et al, Eur J Hum Genet, 2016;24(9):1248-54. 

Läs om märkningen

IRDiRC Recognized Resources

More biobank related news