B3Africa – halvtidsrapport

2017-03-03

Nu är B3Africa är halvvägs. Under sina första 18 månader tog projektet två viktiga steg: Utvecklingen av en teknisk lösning för biobanksforskning och design av ett kulturkänsligt etiskt och juridiskt ramverk för att skydda provgivare.

B3AfridaB3Africa samordnas av Eric Bongcam-Rudloff på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet sker parallellt med H3Africa-initiativet. Uppsala fick nyligen besök av Ciara Staunton från H3Africas ELSI-team som presenterade en vägledning för best practice för genomik- och biobanksforsking i Afrika.

H3AfricaELSI-teamet i B3Africa arbetar med etiska, juridiska och sociala aspekter och samordnas av Jane Reichel och Santa Slokenberga. Framöver kommer de se över frågor som är relaterade till forskning på prover från djur. De kommer också arbeta med frågor kring utbyte av prover och data mellan Europa och Afrika.

Santa Slokenberga

More biobank related news