Ny svensk jurist i BBMRI-ERICs ELSI helpdesk

2017-03-03

Från och med 1 februari 2017 tar Santa Slokenberga över efter Moa Kindström Dahlin i BBMRI-ERICs ELSI Common Service.

Santa Slokenberga är jur dr och kommer ta över arbetet med att sätta upp en helpdesk för etiska, juridiska och sociala frågor (ELSI) som uppstår kring biobanksaktiviteter. Hon kommer fortsätta det nära samarbetet med teammedlemmar från andra länder i BBMRI-ERICs ELSI Common Service för att europeiska biobanksforskare ska få den service de behöver.  

BBMRI-ERIC

Santa Slokenberga, jur dr

More biobank related news