Rapport från workshop om samarbeten mellan industri och offentligt finansierad forskning

2017-10-04

Europeiska forskningsfinansiärer stödjer modeller för samarbeten mellan industri och offentligt finansierad forskning. I november 2016 arrangerades en workshop i Uppsala omkring etiskt uthålliga partnerskap med fokus på sällsynta diagnoser.

Workshopen arrangerades av Centrum för forsknings- & bioetik tillsammans me RD-Connect och Cost-Actionnätverket CHIP ME.

Läs rapport (på engelska)

Se workshopprogrammet

More biobank related news