Vi söker en juridisk projektsamordnare

2017-12-19

Vill du handlägga frågor som gäller tolkning av svenska och europeiska regelverk för biomedicinsk forskning som använder biobanker och persondata? Vi söker en jurist till en svensk ELSI-helpdesk för biobanksforskare. Ansökan senast 20 februari.

Du kommer att arbeta i en spännande mångvetenskaplig forskningsmiljö som handläggare/specialist. I den rollen kommer du ansvara för att bygga upp och drivas en ELSI-Helpdesk (etiska, legala och sociala fårgor) som vägleder forskare framförallt knutna till den svenska infrastrukturen Biobank Sverige.

Samordning kommer att ske med en europeisk motsvarighet som drivs av BBMRI-ERIC. Det kan också bli fråga om utredning av lite mer komplexa juridiska frågeställningar kring detta samt delta i spridning av kunskap på området genom nyhetsbrevet Biobank Perspectives som ges ut av Centrum för forsknings- och bioetik.

Genom arbetet finns goda möjligheter till internationella kontakter och samarbeten. Låter det spännande? Sök jobbet senast den 20 februari!

Läs mer och ansök

More biobank related news