Codex – Regler och riktlinjer för forskning

Codex är en webbplats som har till syfte att ge studenter och anställda vid Uppsala universitet tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Korta forskningsetiska introduktioner underlättar för den som vill få en snabb överblick och nyheter inom området forskningsetik.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten, både studenter och forskare, men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. 

Stefan Eriksson är docent i forskningsetik och redaktör för webbplatsen. 

Besök CODEX

Senast uppdaterad: 2022-02-09