Metforminstudien om amning för dig som har typ-2 diabetes

Vill du vara med och bidra till kunskapen om hur olika mediciner påverkar barn som ammas? Just nu pågår en studie om amning och typ 2 diabetes i Västra Götalandsregionen och Region Örebro! 

Precis som alla andra behöver du som är gravid eller ammar ibland ta mediciner. Kanske har du huvudvärk, graviditetsillamående eller en kronisk sjukdom. En del mediciner vet vi kan skada barnet, men det finns flera läkemedel som gravida ofta får som man inte har studerat tillräckligt för att kunna ge bra råd till mammor. Det gör ibland att du som mamma inte får den behandling du behöver, eller att du kanske avstår från att amma, fast du egentligen vill.

I Sverige gör vi en studie där vi ska samla in bröstmjölk och blodprover från 30 ammande mammor och deras barn för att få mer kunskap om hur mycket av medicinen som förs över till barnet vid amning. Vi tittar på läkemedlet Metformin som ges vid typ 2 diabetes.

Metformin är en medicin som funnits länge och som många kvinnor tar. Det finns inte så mycket information om hur just den här medicinen fungerar under amning och den information som finns är delvis baserad på gamla data från analyser som inte gjordes med lika avancerade metoder som vi har idag.

Vill du vara med?

Ammar du och använder Metformin? I så fall undrar vi om du vill vara med i vår studie. Vi kommer att samla in bröstmjölk och blodprover från dig och ett blodprov från ditt barn. Efter att proverna är tagna kommer de sparas vid Biobank Väst och Örebro Biobank för att sedan skickas till Uppsala Biobank där de ska förvaras för senare analys av Institutionen för farmaci på Uppsala universitet. Du kommer även att tillfrågas om dina prover får sparas för framtida forskning. Uppsala universitet är huvudansvarig för studien.

Vem kan delta i studien? Vi söker dig som

  • Är över 18 år
  • Har diabetes typ 2
  • Har läkemedelsbehandling med Metformin samtidigt som du ammar. Provtagningen äger rum tidigast sex veckor efter förlossningen och du behöver ha tagit Metformin utan dosändringar i minst två veckor.

Vad innebär studien för dig?

Om du bestämmer dig för att delta i studien innebär det att du kallas till en specialistmödravårdscentral i Göteborg respektive Örebro för ett besök cirka 6 veckor efter förlossningen. Du kommer erbjudas fika i samband med ditt dagliga dosintag av Metformin. Därefter kommer du att lämna två bröstmjölksprov och två blodprov vid olika tidpunkter efter du har tagit din dos av Metformin. Ett blodprov kommer även att tas från ditt barn. Under besöket kommer du att få fylla i ett frågeformulär som handlar om din egen och ditt barns hälsa samt om provtagningen.

Besöket beräknas ta dryga 4 timmar. Deltagare i studien kommer att få en ekonomisk ersättning om 1000 kronor samt ersättas för eventuella reseutlägg. Den bröstmjölkspump som du använder för provtagningen kommer du att få behålla.

Information till deltagare 

E-post: metforminstudien@uu.se

För mer information om vad det innebär att delta i studien, läs vår forskningspersonsinformation:

Forskningspersonsinformation

Forskningspersonsinformation på svenska 

Forskningspersonsinformation på engelska 

Forskningspersonsinformation på arabiska 

Forskningspersonsinformation på persiska 

Forskningspersonsinformation på somaliska 

Samtyckesblanketter

Samtyckesblankett på svenska 

Samtyckesblankett på engelska 

Samtyckesblankett på arabiska

Samtyckesblankett på persiska 

Samtyckesblankett på somaliska 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer: 2023-02549-01.

Är du intresserad av att delta i studien eller vill ha mer information?

Prata med din läkare eller ta kontakt med ansvariga för studien via kontaktuppgifter nedan.

Kontaktinformation

Huvudansvarig forskare för studien är Mats Hansson, seniorprofessor i biomedicinsk etik.

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Box 564, 751 22 Uppsala

Mats G. Hansson, Seniorprofessor i biomedicinsk etik

Telefon: 0763-412050
E-post: mats.hansson@crb.uu.se www.crb.uu.se

Erica Sundell, Forskningsassistent:

Telefon: 0734-697460
E-post: erica.sundell@crb.uu.se

Kontaktuppgifter samverkansparter i Örebro och Göteborg

Obstetrik och gynekologi Universitetssjukhuset

Adress: 701 85 Örebro

Helena Backman, Överläkare, docent
Telefon: 072-7121258
E-post: helena.backman@regionorebrolan.se.

Cecilia Jinghede-Nordvall, Forskningsbarnmorska
Telefon: 0790990263
E-post: cecilia.jinghede-nordvall@regionorebrolan.se

Obstetrikenheten Östra sjukhuset

Adress: 416 85 Göteborg

Linda Englund-Ögge, Överläkare
Telefon: 031-343 41 74
E-post: linda.englund-ogge@vgregion.se

Jenny Andersson, Undersköterska       
E-post: jenny.ma.andersson@vgregion.se

Last modified: 2023-09-07