Information om studien för dig som är 8–10 år

Informationen på den här sidan handlar om vår forskningsstudie "Att tillfrågas om forskning: familjers upplevelser" (som ibland kallas Rubiks) och riktar sig till dig som är mellan 8 och 10 år. Läs den gärna tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

Vi har också spelat in en video med information om studien för barn. 

Vill du vara med i forskning?

Vi vill lära oss hur barn tycker att det är att vara med i forskning och vad barn tycker att vi forskare ska tänka på när vi frågar barn om att vara med i forskning. Vi ska fråga barn som själva varit med i forskning och deras föräldrar om hur de tyckte det var.

Vem kan vara med?

Du kan vara med i forskningen om du är 8–14 år, fått cancerbehandling och kommer ihåg att du varit med i forskning för inte så längesedan. Du behöver också förstå och prata svenska.

Hur går det till?

Om du vill vara med så träffas vi och vi frågar dig olika saker om hur det var när du var med i forskning förut. Du väljer om din förälder ska vara med när vi ställer frågorna. Vi frågar också dina föräldrar några saker om dig och din cancersjukdom.

Vi spelar in ljudet när vi pratar och sparar på ett säkert ställe. Sen skriver vi ner vad du berättat men då skriver vi inte ditt namn, så ingen vet vad just du sagt. 

Kan det vara jobbigt att vara med?

Det kan vara roligt att hjälpa forskare förstå vad barn tycker och tänker. Att prata med forskaren tar ungefär 30 minuter av din fritid. Ibland vet man inte vad man ska svara på forskarens frågor. Det gör inget, det finns inget rätt eller fel svar och forskaren är glad att prata med dig ändå. Du måste inte svara på frågor om du inte vill.

Du bestämmer om du vill vara med!

Du bestämmer själv om vill vara med. Om du vill vara med så måste dina föräldrar godkänna det eftersom du inte fyllt 15 år än. Även om dina föräldrar sagt okej så kan du alltid säga nej. Du kan avbryta när vi pratar om du ångrar dig även om du sa ja först. Forskaren blir inte arg eller besviken. 

Vem kan jag ställa frågor till? 

Om du undrar något kan du prata med dina föräldrar eller mejla oss på rubiks@crb.uu.se och ringa till 018-471 61 70. Du kan också skicka sms till 070-4250437 så ringer någon av oss upp.

Kajsa Norberg Wieslander
Kajsa Norberg Wieslander
Doktorand, kontaktperson
Uppsala universitet
kajsa.norberg-wieslander@crb.uu.se
018-471 61 70
Anna T. Höglund
Anna T. Höglund
Professor i vårdetik, huvudansvarig forskare
Uppsala universitet
anna.hoglund@crb.uu.se
018-471 62 28
Familj som kramas
Senast uppdaterad: 2023-09-07