Information om studien för dig som är 11–14 år

Informationen på den här sidan handlar om vår forskningsstudie "Att tillfrågas om forskning: familjers upplevelser" (som ibland kallas Rubiks) och riktar sig till dig som är mellan 11 och 14 år. Läs den gärna tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

Vi vill fråga om du vill vara med i ett forskningsprojekt. Här får du information om projektet och vad det betyder att vara med.

Vad är det för forskning och varför frågar ni mig?

Vi vill veta hur det är för barn och ungdomar med cancer och deras föräldrar när forskare frågar om de vill vara med i forskning. Genom att prata med barn och ungdomar kan forskare lära sig hur man kan fråga barn om forskning på ett bra sätt. Om du är 8–14 år och har behandlats för cancer i Sverige kan du vara med. Du behöver också förstå och prata svenska. Du ska ha varit med i forskning för inte så länge sedan så att du kommer ihåg det.

Hur går det till?

Om du vill vara med så träffas vi. Vi frågar om när forskare frågade din familj om du skulle vara med i forskning. Det tar ungefär 30 minuter. Om du vill kan din förälder vara med. Din förälder får svara på frågor om dig och din cancersjukdom. Vi spelar in så att vi kommer ihåg allt du sagt. Ingen mer än den som pratar med dig vet vad just du har sagt för vi kommer inte att skriva ditt namn när vi sparar inspelningen. Vi sparar den på ett säkert sätt så ingen annan kommer åt den. När vi skriver ner det du säger skriver vi inte sånt som gör att det går att förstå att det var du som var med.

Kan det vara jobbigt att vara med?

Ibland vet man inte vad man ska svara eller så kommer man inte ihåg exakt. Det gör ingenting. Man måste inte svara om man inte vill. Om vi märker att du inte mår bra när vi pratar kommer vi försöka hjälpa dig att få prata med någon som kan hjälpa dig, tex inom sjukvården. Vi pratar också med dina föräldrar i så fall, de har ansvar för dig.

Kan det vara bra att vara med?

Det kan kännas bra och roligt att vara med i forskning. Det hjälper forskare att förstå vad barn och ungdomar tänker och tycker så att de kan sprida kunskap om det.

Du bestämmer om du vill vara med!

Även om dina föräldrar tycker det är okej att du är med kan du säga nej. Om du vill vara med behöver dina föräldrar/vårdnadshavare godkänna att du är med eftersom du inte fyllt 15 år än. Om du när vi pratar känner att du vill sluta så är det helt okej. Även om du först sagt ja kan du alltid ångra dig och säga nej. Forskaren blir inte besviken eller arg utan tycker bara att det är bra att du säger till. 

Vem kan jag ställa frågor till? 

Om du undrar något kan du prata med dina föräldrar eller mejla oss på rubiks@crb.uu.se och ringa till 018-471 61 70. Du kan också skicka sms till 070-4250437 så ringer någon av oss upp.

Kajsa Norberg Wieslander
Kajsa Norberg Wieslander
Doktorand, kontaktperson
Uppsala universitet
kajsa.norberg-wieslander@crb.uu.se
018-471 61 70
Anna T. Höglund
Anna T. Höglund
Professor i vårdetik, huvudansvarig forskare
Uppsala universitet
anna.hoglund@crb.uu.se
018-471 62 28
Familj som kramas
Senast uppdaterad: 2023-09-15